Oferta


Rozliczanie czasu pracy kierowców wraz z usługami dodatkowymi:

 • Oferujemy Państwu kompleksową obsługę, w którą wchodzą:
 • odczyty kart kierowców i tachografów,
 • ewidencja czasu pracy kierowców,
 • kontrola zgodności kilometrów,
 • analiza wykroczeń kierowców (czas pracy, czas jazdy, odpoczynki, manipulacje)
 • ewentualne wskazówki eliminujące naruszenia,
 • comiesięczne zestawienia wynagrodzeń dla kierowców,
 • wsparcie w kontaktach ze służbami kontrolnymi w kraju i za granicą (odwołania,
 • mandaty, Viatoll, pomoc kierowcom na drodze w sytuacjach spornych itp.),
 • sporządzanie zbiorczych zestawień zawierających informacje i dane o zakresie
 • korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • możliwy dojazd do klienta.

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Miechowska 56
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO