Dla Kierowców

Pakiet Mobilności
przepisy wchodzące od 20 sierpnia 2020
Podstawowe diagramy czasu pracy
kierowcy wg rozporządzenia WE 561/2006
Podstawowe diagramy czasu pracy
kierowcy wg rozporządzenia WE 561/2006
Główne wymiary środków transportowych
obowiazujących w Polsce cz 1
Główne wymiary środków
transportowych obowiazujących w Polsce cz 2

Odpoczynek na promie

Kierowcy stale zgłaszają, że odbiór odpoczynku w trakcie przeprawy promowej wywyłuje szereg wątpliwości oraz kłopotów.

Jeszcze więcej problemów rodzi tematyka realizacji odbioru "odpoczynków promowych" przez załogę wieloosobową. W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu przeanalizujemy 13 podstawowych zasad, o których powinien pamiętać każdy kierowca i organizator transportu realizujący przeprawę promową w zespole wielososobowym. 

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Miechowska 56
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO