Oferta

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia kierowców w zakresie:

  • przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o transporcie drogowym, rozporządzeniu WE561/2006 (czas pracy, czas jazdy, odpoczynki dobowe oraz tygodniowe, okresy prowadzenia)
  • poprawnej obsługi tachografu analogowego oraz cyfrowego,
  • organizujemy szkolenia z zakresu BHP,
  • cyklicznie w przerwie międzyświątecznej organizujemy szkolenia kierowców.

Dane firmy

TACHO Wicher i Piputa s.c.
ul. Miechowska 56
32-340 Wolbrom

NIP: 637-19-98-970
REGON: 356700173

Biuro/fax:
32 646 59 19
kontakt z nami


COPYRIGHT 2017 TACHO